Gece
Gündüz

tuval

Paul Gauguin Sarı İsa’lı Otoportre

Dışavurumcul bir ifade olan otoportre tarihi muhtemelen mağara resimlerine kadar dayanıyor. Kimisi daha meşhur olmakla birlikte, sanat tarihi yığınla kendini resmediş gördü.
18 June 2019