Gece
Gündüz

çağdaş sanat

Sanata Karşı Bir Sanat: Dadaizm

Tarih boyunca sanat, dönemin yaşam biçimlerine göre şekillenmiş ve yön bulmuştur. I.Dünya Savaşı’nın (1914-1918) hemen öncesinde Avrupa ülkelerinde bulunan birçok sanatçı topluluğu,
5 January 2020

Sanatta Yeni Bir Çağ Açmak : Nam June Paik

Nam June Paik, elektronik müziğe ve Dada estetiğine büyük ilgi duymuştur. Sanatçı, Almanya’da elektronik müzik stüdyolarında çalışmış, elektronik cihazların yapısını öğrenmiştir. Videoya
7 November 2019