Gece
Gündüz

felsefe nedir

Ulus Baker’in Felsefesini Anlamak

”Çünkü canlı varlık ya bir özne olarak kendini dışa vurma ihtiyacındadır, ya da dışavurulan bir dünyanın parçasıdır ki bu ikisi aynı şeydir.” (Ulus
28 December 2020