Gece
Gündüz

Karl Marx

Tek Boyutlu Küreselleşme

Dünyada asırlardır süregelen gelişme ve yenileşme hareketlerinde gerek farklı toplumların bilgi düzeylerinin eşitlenmesinde gerek farklılıkların içinde benzerlik tohumlarının bulunarak birliğe ve tekliğe
5 September 2020