Gece
Gündüz

Kültür Endüstrisi

Tek Boyutlu Küreselleşme

Dünyada asırlardır süregelen gelişme ve yenileşme hareketlerinde gerek farklı toplumların bilgi düzeylerinin eşitlenmesinde gerek farklılıkların içinde benzerlik tohumlarının bulunarak birliğe ve tekliğe
5 September 2020